Zjednoczy Nas Koszykówka

Zjednoczy Nas Koszykówka – treningi dla dzieci z roczników 2004-2008

Nasz klub na początku roku 2017 jako jedyny podmiot z gminy Szczawno-Zdrój zgłosił swój projekt „Zjednoczy Nas Koszykówka” – treningi dla dzieci i młodzieży z roczników 2004-2008 jako propozycję do programu realizowanego ze środków z Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017. W związku z brakiem konkurencji, byliśmy spokojni o wynik głosowania, które pod koniec marca zakończyło się naszym sukcesem i wyborem naszego projektu do realizacji. W kwietniu z rąk Starosty Powiatu Wałbrzyskiego otrzymaliśmy oficjalne podziękowanie za udział i zwycięstwo w II edycji Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego.

Projekt „Zjednoczy Nas Koszykówka” – treningi dla dzieci i młodzieży z roczników 2004-2008 realizowany będzie w Szczawnie-Zdroju ze środków z Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017.
Projekt dotyczy upowszechniania aktywności fizycznej, poprzez grę w koszykówkę przez dzieci z całego powiatu wałbrzyskiego. Główne zadanie polegać będzie na przeprowadzeniu na obiektach sportowych w Szczawnie-Zdroju nieodpłatnych treningów dla dzieci z roczników 2004-2008. Projekt przewiduje przeprowadzenie 60h takich treningów pod okiem wyszkolonej kadry trenerskiej, według wcześniej ustalonego harmonogramu.
Celem projektu jest promowanie zdrowego trybu życia, integracja dzieci oraz popularyzacja sportu, a przede wszystkim koszykówki wśród dzieci z całego powiatu wałbrzyskiego, a także możliwość odbycia treningów pod okiem wyszkolonej i profesjonalnej kadry trenerskiej. Projekt ma na celu zapoznanie dzieci z podstawami gry w koszykówkę, co w przyszłości pozwoli im na uprawianie i dalsze promowanie tej dyscypliny sportu wśród swoich kolegów i koleżanek.
Beneficjentami projektu będą dzieci z całego powiatu wałbrzyskiego z roczników 2004-2008, chcące aktywnie spędzić czas i zapoznać się z podstawami gry w koszykówkę. Przede wszystkim zależy nam na dotarciu do dzieci z terenów wiejskich, które na co dzień, nie mają możliwości uczestniczenia w treningach koszykówki pod okiem wyszkolonej kadry trenerskiej.

Skomentuj